Search:  


Antropomorphia  - [ Official Web Site ]  - [ News ]  - [ Tour Dates ]

  Cover   Album Title Type Year
 
Media   Sermon Ov Wrath Full-Length 2017

Media   Rites Ov Perversion Full-Length 2014

Media   Evangelivm Nekromantia Full-Length 2012

  Pure Full-Length 1998

  Necromantic Love Songs EP 1993

Total Albums: 5