Search:    Cover   Album Title Type Year
 
  Natten Med De Levande Finntroll Live 2014

  Blodsvept EP 2013

  Blodsvept Full-Length 2013

  Nifelvind Full-Length 2010

  Ur Jordens Djup Full-Length 2007

Review   Nattfödd Full-Length 2004

  Trollhammaren EP 2004

  Visor Om Slutet EP 2003

Review   Jaktens Tid Full-Length 2001

  Midnattens Widunder Full-Length 1999

Total Albums: 10