Leviathan - Official Website


Förmörkelse

Sweden Country of Origin: Sweden

Förmörkelse

Send eMail
::   ::
Type: Full-Length
Release Date: October 12th, 2020
Genre: Black
1. XVII
2. Avgrundens Återsken
3. Förmörkelse
4. Svart
5. Förbannelsen
6. Verklighetens Väv
7. En Tidlös Illvilja
8. Melankolins Ävja
9. Babylons Sand
10. Pestens Sigill