Sabaton - Official Website


Carolus Rex

Sweden Country of Origin: Sweden

Carolus Rex
Send eMail
Type: Full-Length
Release Date: 2012
Genre: Power
1. Dominium Maris Baltici
2. Lejonet Från Norden
3. Gott Mit Uns
4. En Livstid I Krig
5. 1648
6. Karolinens Bön
7. Carolus Rex
8. Ett Slag Färgat Rött
9. Poltava
10. Konungens Likfärd
11. Ruina Imperii