Grá - Official Website - News


Grá

Sweden Country of Origin: Sweden

1. Karon Kommer
2. Döden Ser, Döden Tar
3. Kraft
4. An Empty Place
5. Det Sista Han Sade
6. Om Livets Besudlade Harg
7. Skelmisdrep
8. Allt Ljus Förtvina / All Light Fades
9. Offerrök
10. Farväl
11. Ett Sista Kapitel