Tulus - Official Website - Interview


Pure Black Energy

Norway Country of Origin: Norway

Pure Black Energy
Send eMail
Type: Full-Length
Release Date: 1996
Label: Independent
Genre: Black
1. Grav
2. Samlerens Kammer
3. Tjern
4. Ulvemelk Og Trollsmør
5. Søstre Av Natten
6. Inskripsjon Etter Jordferd
7. Kaldt
8. Varg
9. Midtvintermåne
10. De Dødes Attest