Vintersorg - Official Website


Solens Rötter

Sweden Country of Origin: Sweden

Solens Rötter
Send eMail
Type: Full-Length
Release Date: 2007
Genre: Folk, Progressive, Viking
1. Döpt I En Jökelsjö
2. Perfektionisten
3. Spirar Och Gror
4. Kosmosaik
5. Idétemplet
6. Naturens Mystar
7. Att Bygga En Ruin
8. Strålar
9. Från Materia Till Ande
10. Vad Aftonvindens Andning Viskar