Hekatomb - Official Website


Krosta

Poland Country of Origin: Poland

Krosta
Send eMail
Buy on: Bandcamp
Type: Full-Length
Release Date: December 29th, 2023
Label: Independent
Genre: Black
1. Cień Żywota... (Shade Of Life...)
2. Zerwane Pieczęci (Broken Seals)
3. Przenicowanie (Reversal)
4. Płótno Zbawienia (Shroud Of Salvation)
5. To Wszystko Na Krwi Jest Oparte (This Is All Based Upon Blood)
6. ...Światło Śmierci (...Light Of Death)