Khold - Official Website - Interview


Masterpiss Of Pain

Norway Country of Origin: Norway

Masterpiss Of Pain

Send eMail
::   ::
Type: Full-Length
Release Date: 2001
Label: Moonfog Productions
Genre: Black
1. Nattpyre
2. Den Store Allianse
3. Norne
4. Svart Helligdom
5. Rovnatt
6. Kaldbleke Hender
7. Bortvandring
8. Mesterverk Av Smerte
9. Jol
10. Øyne I Arv