Inferno - Official Website - News


Live Plague

Czechia Country of Origin: Czechia

1. Intro/Fanatizován Lidskou Moderností
2. Stary Rad
3. Neživé Stíny Naší Duše
4. Na Znamení Cerného Rohu
5. Posedlí Po Svaté Krvi
6. Ohnivé Vize O Upálení Svéta
7. Geniové (Master's Hammer Cover)
8. Krev Za Krev