Inferno - Official Website - News


Uctívání Temné Zuøivosti

Czechia Country of Origin: Czechia

1. Intro - Nekonečné Hlasy Z Temnoty
2. Když Zima Pøichází
3. Vidím V Plamenech Tvou Víru Zkrze Cerný Kov
4. Uctívání Temné Zuøivosti
5. Píseò Krve, Ohnì A Odporu
6. Tyranie Nesvatého Umìní
7. Apokalyptický Oheò Pro Novou Etapu Zivota
8. Nejtemnejší, Krvežíznivý
9. Ve Vøavì Války
10. Peklo Na Zemi
11. Outro - Požitek Ze Smrti A Pekla